Logeaften

Et typisk forløb til en Logeaften

 

For de fleste af brødrene begynder logeaftenen langt tidligere end den officielle mødetid. Ofte mødes de i havestuen og de tilstødende lokaler i stueetagen med brødre og søstre fra de 3 andre loger som holder møde samme aften og får sig en hyggesnak med dem. I havestuen forefindes en velassorteret bar hvor man kan man købe øl, vand, vin eller kaffe til meget rimelige priser.

 

Selve logeaftenens logemøde er delt i to dele: Logemødet i logesalen og et efterfølgende selskabeligt samvær i selskabslokalet som kaldes “det selskabelige”.

 

Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed. Mødet har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har et etisk indhold af forskellig art, det kan være indlæg af såvel logens brødre som andre udefra kommende eller det kan være det såkaldte gradearbejde. Endvidere aflægges der til mødet beretning fra forskellige nedsatte udvalgs arbejder.

 

Nogle gange i sæsonens løb kommer en anden loge på besøg, eller ens loge er på besøg i en anden. Ligesom man selv, eller et par brødre sammen, kan tage på besøg i en anden loge. En Odd Fellow kan besøge en Odd Fellow Loge over alt i verden, hvor en sådan findes, og har ret til at deltage i denne loges møde.

 

Ved det selskabelige samvær er tonen mere fri end i logesalen, her spiser man, og der synges et par sange, ligesom der holdes taler ved festlige lejligheder. Denne del af logeaftenen er ligeså vigtig som selve mødet i logesalen, det er her brødrene lærer hinanden rigtigt godt at kende, det er her kimen til mangen et venskab mellem brødre bliver lagt. Sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften, både i logemødet og ved det selskabelige samvær.

 

Da alle brødre er lige, er alle brødre også ens påklædt. Ved almindelige logemøder er påklædningen en mørk habit, hvid skjorte med diskret mørkt slips og sorte sko. Ved indvielser, gradetildelinger samt andre festloger er påklædningen kjole og hvidt.

 

Odd Fellow Palæet er en særdeles markant ejendom i det centrale København - og bliver flittigt benyttet til både private og offentlige arrangementer, filmoptagelser, teater samt koncerter.